" می خوامت بی نهایت "!


در خاطری که " تو " هستی


دیگران فراموشند...


بگذار در گوشت بگویم...


" می خوامت بی نهایت "!


این خلاصه ی تمام " عاشقانه های من " است...

[ سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:2 ] [ ♥ سارا ♥ ]

[ ]